Noutăţi

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video


ANUNȚ Nr. 990 din 07.04.2017: REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU ocuparea posturilor CONTRACTUALE de execuție vacante de Economist IA și Economist I

 

În urma concursului  organizat  în data de  04.04.2017, pentru angajarea pe perioadă nedeterminata  pe posturile vacant de economist IA și economist I, au fost realizate următoarele rezultate:ANUNȚ Nr. 989/07.04.2017 privind rezultatele probei de interviu la concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Economist I și Economist IA. În urma finalizării probei de interviu, comisia consemnează următoarele rezultate:


06.04.2017
Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție: Economist I, din cadrul Serviciului Financiar Contabil, Caseria Centrală

Având în vedere prevederile art. 34 al. 2 din H 286/2011, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate referitoare la contestația doamnei Ceaca Elena-Maria, înregistrata sub nr. 973/05.04.2017:

  

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul contestației

 

1.

 

Ceaca Elena-Maria

 

         50 puncte

RESPINS

În conf. cu art. 34, al.1, lit. b din H 286/2011

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Patachi Maria – președinte comisie

Horga Emilia – membru comisie

Tolan Leontina – membru comisie

Muntean Roxana-Florica – secretar comisie


04.04.2017
ANUNȚ
privind rezultatele probei scrise la concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Economist I și Economist IA

În urma finalizării probei scrise, comisia consemnează următoarele rezultate:

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj obținut

Rezultat

1

RUS DANIELA

100

admis

2

ZAGOR CSILLA-ENIKO

50

admis

3

POPANDRON ADINA-GABRIELA

50

admis

4

PĂRĂU VIORICA-IULIANA

60

admis

5

NEGREA ELENA GABRIELA

80

admis

6

COSTE ANCA COSMINA

0

respins

7

CEACA ELENA-MARIA

50

admis

8

ANDRON RALUCA-MARIA

40

respins

9

MIHIȘ LIA-ONORICA

10

respins

10

HUSZAR BOGDAN-ANDREI

100

admis

 

 

Candidații care au obținut minim 50 de puncte vor participa la proba de interviu programată în data de 06.04.2017, conform programării anexate. 

Prezentul anunț a fost afișat la avizierul instituției astăzi, 04.04.2017, ora 14.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de maximun o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.

 
Președinte comisie                                                           Secretar comisie

Mureșan Mărioara-Elena                                                  Muntean Roxana-FloricaAnexa 1

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA PROBA DE INTERVIU

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj obținut

Ora

1

RUS DANIELA

100

12.00

2

ZAGOR CSILLA-ENIKO

50

12.15

3

POPANDRON ADINA-GABRIELA

50

12.30

4

PĂRĂU VIORICA-IULIANA

60

12.45

5

NEGREA ELENA GABRIELA

80

13.00

6

CEACA ELENA-MARIA

50

13.15

7

HUSZAR BOGDAN-ANDREI

100

13.30

 

Susținerea probei de interviu se va face la sediul instituției, din Piața Ștefan cel Mare nr. 2-4, Cluj-Napoca, în cabinetul directorului economic.

 

  

Secretar comisie

Muntean Roxana-Florica