Regulament oficial pentru public

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

 


REGULAMENTUL OFICIAL

DE PARTICIPARE LA SPECTACOLELE ŞI EVENIMENTELE

TEATRULUI NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA

 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca supune atenţiei dumneavoastră următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele şi evenimentele teatrului.
 

Prin participarea la spectacolele şi evenimentele Teatrului Naţional Cluj-Napoca, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenţei în spaţiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sălile şi spaţiile teatrului, fără a avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.
 

Accesul publicului la spectacolele Teatrului Naţional Cluj-Napoca se face exclusiv pe baza biletelor. Acestea pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală (cu plata în numerar sau prin ordin de plată) sau online pe www.biletmaster.ro, în limita locurilor disponibile. 
 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca pune la dispoziţia spectatorilor o serie de abonamente (cu preţ întreg sau cu reducere pentru elevi, studenţi şi pensionari). Detalii despre oferta de abonamente a anului curent găsiţi pe website-ul www.teatrulnationalcluj.ro. 
 

REZERVĂRI DE BILETE

Pentru spectacolele Teatrului Naţional Cluj-Napoca se pot face rezervări de bilete prin email la adresa: rezervari@teatrulnationalcluj.ro. Rezervările sunt valabile 72 de ore, iar locul în sala de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletului.
 

BILETE CU REDUCERE

Teatrul Naţional Cluj-Napoca oferă reduceri la bilete pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita locurilor disponibile în categoriile de preţ alocate în acest sens. Biletele cu reducere pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să îşi dovedească calitatea de elev, student sau pensionar. În caz contrar, Teatrul Naţional Cluj-Napoca poate refuza accesul acestuia, fără a rambursa contravaloarea biletului respectiv.
 

Copiii preşcolari cu vârsta de peste 3 ani beneficiază de reduceri în aceleaşi condiţii ca şi elevii, studenţii şi pensionarii.


FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Teatrul Naţional Cluj-Napoca pune la dispoziţie locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricţiilor de vârstă impuse de eveniment) şi pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat şi însoţitorii lor. Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise la Agenţia Teatrală, în limita locurilor disponibile. Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca elevii, studenţii şi pensionarii, în limita locurilor disponibile.
 

Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziţionate exlusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să prezinte documentul care îl îndreptăţeşte la această reducere sau gratuitate. În caz contrar, Teatrul Naţional Cluj-Napoca nu va permite accesul acestuia, fără a rambursa eventuala contravaloare a biletului respectiv.
 

RESTRICŢII DE VÂRSTĂ

Anumite producţii ale Teatrului Naţional Cluj-Napoca pot conţine mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, caz în care acest avertisment este menţionat pe afişul producţiei respective, pe afişul lunar şi pe website-ul oficial al instituţiei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacol pentru categoriile de vârstă care fac obiectul acestui mesaj.
 

Intrarea copiilor sub 3 ani în sălile de spectacol nu este permisă.
 

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Accesul publicului după ora de începere a spectacolului, aşa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepţia spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).
 

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie ulterioară.
 

Pentru confortul spectatorilor, Teatrul Naţional Cluj-Napoca recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziţie gratuit. Spectatorii care au bilete în loji pot folosi cuierele cu care acestea sunt prevăzute.
 

PREZENŢA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să menţină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate şi de siguranţă antiincendiu şi să se conformeze ordinelor şi regulamentelor Teatrului Naţional Cluj-Napoca şi / sau ale organelor de drept.
 

Prin prezenţa la spectacolele şi evenimentele Teatrului Naţional Cluj-Napoca, spectatorul acceptă să fie filmat şi / sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru şi permite utilizarea înregistrărilor foto / video / audio în scopuri promoţionale.
 

ÎN INCINTA TEATRULUI NAŢIONAL SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

- fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor Teatrului Naţional, fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanţii Teatrului Naţional Cluj-Napoca sau agenţii de poliţie au dreptul să excludă din săli persoanele care încalcă aceste reguli;

- folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfăşurare a spectacolului / evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlaţi spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului spectacol / eveniment;

- fumatul în interiorul Teatrului Naţional Cluj-Napoca (inclusiv ţigarete medicinale sau electronice);

- accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

- accesul animalelor în interiorul Teatrului Naţional Cluj-Napoca;

- accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice;

- accesul în incinta Teatrului Naţional cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe psihotrope sau arme; Teatrul Naţional Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;

- aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor;

- depozitarea oricărui tip de bunuri pe balustrada lojilor şi a balconului;

- comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau reprezentanţi ai teatrului;

- efectuarea actelor de comerţ de orice tip sau distribuirea de materiale cu conţinut informaţional şi / sau publicitar, fară acordul scris al conducerii.


Reprezentanţii Teatrului Naţional Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării celor de mai sus.


MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau în caz de forţă majoră, Teatrul Naţional Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentaţie.


Programul de spectacole al Teatrului Naţional Cluj-Napoca poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe www.teatrulnationalcluj.ro.


Amintim publicului că Teatrul Naţional Cluj-Napoca este singurul producător, titular al drepturilor de autor şi drepturilor conexe din spectacole şi ale spectacolelor prezentate de către acesta, prin urmare îşi rezervă dreptul de a-şi apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de lege.

           

Manager

Mihai MĂNIUŢIU