Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Istoric
 

BIBLIOGRAFIE

 

*** Baedeker's Austria-Hungary, Leipzig, 1911

*** Kolozsvári Híradó, 1905 (cota BCU H.527)

*** Kolozsvári Hírlap, 1904 (cota BCU H.527)

*** Napló, 25 decembrie 1904 (BCU P.I.V. 251)

*** Színházi Újság, 18 oct 1901 (cota BCU P. I. 966)

*** www.andreas-praefcke.de/carthalia

Bunea, Aurelia, Ţoca, Mircea, Cultura (1867-1914), în vol. Istoria Clujului (sub red. lui

Ştefan Pascu), Cluj, 1974

Buteanu, Aurel, Teatrul românesc în Ardeal şi Banat, vol. editat de Teatrul Naţional din Cluj, [1945], pp. 144-147

Czeike, Felix, Historisches Lexikon, Wien, 1953

Dienes, Gerhard M. (ed.), Die Architekten der Illusion. Theaterbau und Bühnenbild in Europa, Ausstellungskatalog Stadtmuseum, Graz, 1999

Fellner und Helmer, Sammelwerk der ausgeführten Bauten und Projekte in den Jahren 1870/1914, Wien, f. a. (circa 1914?)

Fellner, Ferdinand, Die Entwicklung des Theaterbaus in den letzten fünfzig Jahren, în Wiener Zeitung, Wien, 1909

Hoffmann, Hans-Christoph, Die Theaterbauten von Fellner und Helmer, în Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhundert, II, München, Prestel, 1966

Imre Sándor, Dr. Janovics Jenô és a színház, Cluj, 1924

Johnston, William, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială 1848-1938, Iaşi, Polirom, 2000

Klein, Dieter, Fellner & Helmer. Wiener Atelier mit Weltgeltung, în Baukultur, 4/1997, pp. 34-47

Lukács, József, Povestea „oraşului-comoară", Cluj, Biblioteca Apostrof, 2005

Lukács, József, Vechile statui ale Naţionalului clujean, în Apostrof, nr. 4, 2007

Ludwig, Wolfgang, Die Theaterfabrik. Das Architekturbüro Fellner & Helmer versorgte halb Europa mit Schauspielhäusern, în Wiener Zeitung, 7 ian. 2000

Schorske, Carl, Viena fin-de-siècle. Politică şi cultură, Iaşi, Polirom, 1998

Wurm-Arnkreuz, Alois von, Architekt Ferdinand Fellner und seine Bedeutung für den Theaterbau, Wien/Leipzig, Verlag für Technik und Industrie, 1919

textul a fost iniţial publicat în albumul
De la Shakespeare la Sarah Kane
, dedicat Teatrului Naţional din Cluj