Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

Buletin informativ
 

BULETIN INFORMATIV ANUAL - 2016

a. acte normative;
b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 şi persoana responsabilă pentru relaţia cu mass-media;
d. coordonatele de contact ale instituţiei publice;
e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f. programele şi strategiile proprii;
g. lista documentelor de interes public;
h. lista cuprinzînd categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii;
i. modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în condiţiile în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate.