Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

Carieră
 

Anunț privind rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție Auditor Public Intern, în cadrul Teatrului Național Cluj-Napoca. 

Detalii aici
 Anunț privind rezultatul selecției de dosare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de execuție Auditor Public Intern, în cadrul Teatrului Național Cluj-Napoca. 

Detalii aici
 Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post  contractual de execuție vacant: Auditor, gradul I S - în cadrul Biroului Audit Public intern - 1 post.

Descărcați anunțul de aici
Tematica și bibliografia aici
 ANUNȚ privind rezultatele probei interviu a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere: Șef birou audit public intern.

Descărcați de aici.
 


 


Rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere: Șef birou audit intern. 

Descărcați de aici
 PROCES VERBAL de selecție a dosarelor de concurs încheiat azi, 12.04.2021, în urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de Șef birou audit public intern, în cadrul Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca. 

Descărcați de aici
 ANUNȚ CONCURS, 2021

Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual de conducere vacant: Șef birou audit public intern, gradul II S -Birou Audit Public intern - 1 post

 

Pentru a ocupa un postul vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii aici

Tematica și bibliografia aici
 ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, 2020


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, la sediul Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, se organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul care îndeplinește condițiile de promovare, pe propriile posturi. 

Detalii aici
 
ANUNȚ CONCURS ȘEF SECȚIE, 2018

Borderou centralizator de notare a candidaților la proba de interviu
 ANUNȚ CONCURS ȘEF SECȚIE, 2018


Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Șef secție, după soluționarea contestațiilor. 

Detalii aici
 Anunţ de consultare a pieţei, în vederea angajării

31 octombrie 2018

 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca intenţionează să angajeze un coleg pe funcţia agent de pază. Astfel, cei interesaţi sunt invitaţi să participe la o discuţie in acest sens. Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon: 0731016785 - Referent Resurse umane, Gelcu Maksutovici.
ANUNȚ CONCURS ȘEF SECȚIE, 2018


Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Șef secție. 

Detalii aici
 ANUNȚ CONCURS ȘEF SECȚIE, 2018

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 26.10.2018, pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de Șef secție.

Detalii aici.ANUNȚ CONCURS ȘEF SECȚIE, 2018

 

Teatrul Național „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, organizează la sediul din Pța Ștefan cel Mare Nr. 2-4, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de Șef secție.

Detalii aici.ANUNȚ 611/22.03.2018

Publicat: 23 martie 2018

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de consultant artistic IA pot fi văzute aici.
 ANUNT 570/20.03.2018

Publicat: 20 martie 2018

În urma finalizării probei scrise, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Consultant artistic, comisia consemnează rezultatele și afișează anunțul prezent
 ANUNȚ 485/13.03.2018

Publicat: 13 martie 2018
 

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de  20.03.2018, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuție vacante de Consultant artistic IA:

 

Pentru postul de Consultant artistic IA, din cadrul Compartimentului Marketing, comunicare si relatii publice:

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

 

Rezultatul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

Tripa Ramona

admis

 

2

Ursuţ-Nicoară Grigore-Adrian

respins

lispsa studii de specialitate

3

Pop Cosmin-Constantin

respins

lispsa studii de specialitate

 

Pentru postul de Consultant artistic IA, din cadrul Compartimentul Impresariat artistic, atragere de fonduri extrabugetare si strategii ale institutiei :

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

 

Rezultatul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

Pintea Narcisa

admis

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat azi, 13.03.2018, ora 15.15, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 2-4, cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Secretar comisie concurs

Maksutovici Gelcu
 Anunț

Publicat: 13 februarie 2018

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, la sediul Teatrului Național Lucian-Blga din Cluj-Napoca, se organizează în data de 12.03.2018 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de execuție: 
- 1 post consultant artistic IA din cadrul Compartimentului Marketing, comunicare și relații publice;
- 1 post consultant artistic IA din cadrul Compartimentului Impresariat artistic, atragere de fonduri extrabugetare și strategii ale instituției. 

Detalii aiciTeatrul Național Cluj-Napoca
organizează selecție pentru ocuparea, pe durată determinată, prin angajare directă, a unui post de referent de specialitate gradul I, la compartimentul Resurse Umane – Salarizare, care va deveni temporar vacant începând cu data de 04.12.2017.

 

Condiții de participare:

- Studii universitare de licență cu diplomă de absolvire, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, masterat, profilul resurse umane;

- Minim 3 ani experiență pe un post similar în domeniul resurse-umane.

 

Probă de selecție: interviu:

- Data susținerii interviului va fi comunicată în momentul înscrierii dosarului de participare.

 

Bibliografia:

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat și modificat;

- Ordonanţa Guvernului nr.2 1/2007 aprobată şi modificată;

- Ordonanței de Urgență nr. 57/2015 – modificată;

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

 

 Actele necesare înscrierii:

- cerere înscriere;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care să ateste studiile;

- copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste activitatea după data de 01.01.2011;

- cazierul judiciar;

- adeverință medicală;

- curriculum vitae.

 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare al Teatrului Național, Piața Ștefan cel Mare nr 2-4, Cluj-Napoca, până în data de 03.11.2017 ora 15:00.

 

Alte informații suplimentare se pot obține la compartimentul Resurse Umane – Salarizare din cadrul Teatrului Național Cluj-Napoca, persoană de contact Roxana Muntean și la telefon 0264-59 28 26.