Echipa

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Ştefana Pop-Curşeu | director artistic


Data şi locul naşterii:
17 mai 1979, Cluj-Napoca

Studii: 

- Şcoala primară, secţia bilingvă germană „George Coşbuc“, Cluj-Napoca.

- 1990-1993: şcoala generală franceză, Collège „Jules Romains“, Paris, 7ème, Franţa.

- 1993-1997: liceu, secţia bilingvă engleză „Gheorghe Şincai“, Cluj-Napoca.

- 1997: Bacalaureat în Ştiinţe umane, medie generală 9,73 /10.

- 1997-2003: Facultatea de Litere, secţia Franceză-Engleză, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca. Lucrare de diplomă coordonată de Prof. Maria Vodă Căpuşan, nota (10/10).

- octombrie 1998 - aprilie 1999: bursieră Erasmus la Institut für französische Philologie „Julius Maximilians, Universität Würzburg, Germania.

- 1999-2000: studentă la departamentul de Studii teatrale, secţia Teatrologie a Universităţii „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca.

- 2000 admisă prin concurs naţional la Şcoala Normală Superioară (École Normale Supérieure de la rue d'Ulm) ca student străin, bursieră pe o durată de doi ani.

- 2000-2001: Licenţă şi lucrare de diplomă în Studii Teatrale (Maîtrise en Théâtre et Arts du Spectacle) la Universitatea Paris III-Sorbonne Nouvelle, coordonată de Prof. Jean-Pierre Sarrazac (titlul lucrării: Arthur Adamov et le vécu de la modernité aux carrefours de l'intime et du politique) cu menţiunea „Foarte Bine“ (17/20).

- 2001-2002: Masterat în Studii Teatrale (DEA en Théâtre et Arts du Spectacle) la Universitatea Paris III-Sorbonne Nouvelle, lucrare finală coordonată de Prof. Georges Banu (Théâtralité et imag(inair)e biblique dans la peinture de Pieter Bruegel l'Ancien et le théâtre de Michel de Ghelderode) cu menţiunea „Foarte Bine“ (18/20).

- 2002-2008, doctorandă bursieră la departamenul de Studii Teatrale la Universitatea Paris III.

- Teză susţinută în data de 6 decembrie 2008: La théâtralité de la peinture murale post-byzantine, XVe-XVIIe siècles (Teatralitatea picturii murale post-bizantine, secolele XV-XVII) la Universitatea Paris III - Sorbonne Nouvelle. Comisie: Prof. coordonator Martine de Rougemont (Univ. Paris III), Prof. Monique Banu-Borie (Univ. Paris III), Prof. Catherine Jolivet-Lévy (École Pratique des Hautes Études), Prof. Cătălin Partenie (Univ. du Québec, Montréal), Prof. Sandra Pietrini (Univ. Trento, Italia). Menţiune: maximă „Très honorable avec les félicitations du Jury“. Titlul obţinut: Doctor în studii teatrale.

 


 

Premii şi distincţii:

- 1991 - Nominalizată printre elevii cei mai merituoşi din oraşul Paris.

- 1994 - Premiul I la Olimpiada naţională de Limba Franceză, Târgovişte.

- 1995 - Premiul special la Colocviul regional de Ştiinţe Sociale, secţia Filosofie, Cluj-Napoca.

- 1997 - Premiul II la Olimpiada naţională de Limba Franceză, Braşov.

- 1998 - Premiul II la Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, secţia Literatură franceză, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca.

- 1999 - Premiul I la Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, secţia Literatură franceză, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca.

- 1999 - Premiul I la Colocviul Naţional Studenţesc „Lucian Blaga“, Sibiu, secţia Traduceri, şi premiul revistei litterare Euphorion pentru cea mai bună traducere din poezia lui Lucian Blaga în franceză.

- 2000 - Premiul I la Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, secţia Literatură franceză, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca.

- 2000 - Premiul I la Concursul naţional de eseuri „Emil Cioran“, Sibiu.

- 2000 - Premiul II la Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu“, secţia Traduceri, Iaşi.

- 2001 - Premiul pentru cea mai bună actriţă în intrepretarea rolurilor Henriette şi Adèle în piesa Désiré de Sacha Guitry, Festivalul teatrului studenţesc de la Litige, Paris, primăvara 2001, în cadrul trupei La Meneghella.

 


 

Alte activităţi:

- Redactor, apoi redactor-şef al revistei literare a Liceului „Gheorghe Şincai“, 1995-1997.

- Redactor, secretar general, apoi corespondent din străinătate al revistei literare Echinox, Universitatea „Babes-Bolyai“, Cluj-Napoca, începând cu anul 1998.

- Membru organizator al Cenaclului literar Echinox, Cluj-Napoca, 1999.

- Membru al unei trupe de teatru amator, Cluj, 1996-1998.

- Membru al trupei de teatru amator, La Meneghella, École Normale Supérieure, 2000-2001.

- Organizator, în colaborarere cu organizaţia culturală „Les plumes de l'Axe“, al unor Serate poetice Robert Desnos-Lucian Blaga, (recital de poezie cu acompaniament muzical), Paris (ENS et Maison des Écrivains), 2000-2002.

- Regizor al unui spectacol de teatru realizat pe baza unor fragmente din piesele şi jurnalele intime ale lui Arthur Adamov, intitulat: Le témoignage de la modernité: Arthur Adamov et le Pop Art, cu participarea studenţilor din anul I de la departamentul de Studii Teatrale (Théâtre et Arts du Spectacle), cu ocazia Sesiunii ştiinţifice a Şcolii doctorale a Universităţii Paris III pe tema „Figures du Témoin“, mai 2004.

- Redactor şef al revistei universitare Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Dramatica.

- Redactor al revistei Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre, Media, Facultatea de Teatru şi televiziune, UBB Cluj.

 Experienţă didactică
:

- Profesor suplinitor, predare în limba engleză şi franceză la liceul „Gheorghe Sincai“, Cluj, între 1998 şi 1999.

- 2002-2005 Asistent (allocataire-moniteur) la Universitatea Paris III - Sorbonne Nouvelle, departamenul de Studii Teatrale : „Teatru şi Artele spectacolului“ (seminarii teoretice de interpretare dramatică, analiza de text, cronică teatrală, estetică teatrală).

- Stagiu de formare pedagogică universitară organizat de CIES Sorbonne (Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur) urmat în primii doi ani de asistanat, încheiat cu un Bilanţ pedagogic (iunie 2005).

- 2008-2009 semestrul 1: cadru didactic la plata cu ora, la Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca, seminariile de Istoria teatrului românesc, Istoria teatrului universal, Analiza textului dramatic.

- Lector la Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, titular din februarie 2008.

- Profesor invitat la Institutul de Studii Teatrale, Paris III-Sorbonne Nouvelle, Franţa, februarie-iunie 2011.

 Limbi străine vorbite:

Franceză: bilingv, nivel profesional. (Diplôme approfondi de langue française (DALF), 1996-1997).

Engleză: curent, nivel universitar.

Germană: destul de bine (Atestat de limbă germană, Mittelstufe, Würzburg, 1998).

Italiană: destul de bine.

Spaniolă: bună înţelegere.

 


 

Publicaţii:

Traduceri de cărţi

- Samuel Beckett, Fin de partie - Sfârşit de partidă, Cluj-Napoca, Apostrof, 2000, precedat de un studiu introductiv. (Referinţe, semnalări: Echinox, Observatorul cultural 2001, Thalia; Text pus în scenă de Gelu Badea, Satu Mare, iunie 2006.)

- Jean Cuisenier, Mémoire des Carpathes. Dans la Roumanie millénaire, un regard intérieur - Memoria Carpaţilor. În România milenară, o privire interioară, Cluj-Napoca, Echinox, 2002, 552 p., în colaborare cu Ioan Curşeu. (Referinţe: Piaţa literară (Nora Rebreanu Sava), Adevărul literar şi artistic, România literarǎ, Graiul Maramureşului (Gh. Pârja, 2005).)

- Patrick Deville, La femme parfaite - Femeia perfectă, roman, Cluj-Napoca, Echinox, 2002, 134 p. în colaborare cu Ioan Curşeu. (Referinţe: România literară (Grete Tartler), Piaţa literară (Monica Gheţ), Observatorul cultural (Alexandru Matei).)

- Lucian Blaga, În marea trecere - Le Grand passage, Marseille, Editions Autres Temps, 2003, în colaborare cu Ioan Pop-Curşeu. (Referinţe, semnalări: Observatorul cultural, România literară, Bibliographie nationale française. Livres.)

- Gustave Thibon, Diagnostics - Diagnostic, Cluj-Napoca, Editions Echinox, 2004, în colaborare cu Ioan Pop-Curşeu. (Prezentată de Dan C. Mihăilescu în emisiunea Omul care aduce cartea, ProTV, 2-6 octombrie 2006.)

- Ion Pop, Descoperirea ochiului - La Découverte de l'œil, Saint-Nazaire, Editions Meet, 2005.

- Louis-Ferdinand Céline, Entretiens avec le Professeur Y - Convorbiri cu Profesorul Y, Paralela 45, Bucureşti, 2006. (Referinţe, semnalări: Evenimentul zilei (cu largi citate, nemarcate ca atare, din prefaţă; martie 2006), Cronica română (27 aprilie 2006), Prezent (4 mai 2006, Mihai Iovănel), Ziarul financiar (Stelian Ţurlea), Cultura (8 iunie 2006, p. 13, Cristina Balinte), Aspirina (Bedros Horasangian). Fragmente din această traducere au fost jucate la Centrul Cultural Fancez Bucureşti.)

- Pascal Vrebos, L'Avare II - Avarul II, precedat de un studiu introductiv, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.

Alte traduceri punctuale

- 8 poeme de Maurice Maeterlinck în limba română (Âme, Amen, Oraison, Oraison nocturne, Chasses lasses, Heures ternes, Intentions, Cloches de verre), în Echinox, nr. 1-2-3 / 2000, p. 40, în colaborare cu Ioan Curseu.

- 4 poeme de Lucian Blaga în limba franceză, Parages, revue de l'ENS, Paris, hiver 2000, pp. 74-83.

- 7 poeme de Samuel Beckett în limba română, Echinox, nr. 7-8-9, 2001, p. 19.

Cronici literare

- Cronică literară: Marta Petreu, Apocalipsa dupa Marta, în Echinox, nr. 7-8-9, 1999, p. 7.

- Cronică literară: Nicolae Prelipceanu, Ce-ai facut în noaptea sfântului Bartolomeu ?, în Apostrof, nr. 7-8, 2000, pp. 9-10.

- Cronică literară: Alexandru Cistelecan, Top Ten, în Echinox, nr. 5-6, 2001.

- Cronică teatrală: Noua izbucnire a ghelderoditei despre cartea Anca Măniuţiu, Carnavalul şi Ciuma, in România Literară, nr. 47, 1-6 dec. 2004, p. 22.

- Cronică literară: În căutarea duşmanului declarat, despre traducerea în româneşte a cărţii lui Jean Genet L'ennemi déclaré, (Duşmanul declarat), în Tribuna, nr. 59, 16-28 fév. 2005, pp. 5-6.

- Cronică teatrală: Arta, o problemă scenică, despre piesa Art de Yasmina Reza, pusă în scenă de Sorin Misirianţu, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, în Steaua, nr. 6, iunie 2009, pp. 57-58.

- Cronică teatrală: La Théâtre de la Ville, Rinocerii umplu sala, (I şi II), in Steaua, nr. 7/2011, pp. 49-51, şi Steaua, nr. 8/2011, pp. 56-58.

Studii, eseuri, articole de critică

În ţară:

- „L'homme monstrueux, personnage du théâtre de l'absurde“, în Echinox, nr. 4-5-6, 1999, pp. 35-36.

- „Les résultats de la doctrine janséniste dans la tragédie racinienne : Phèdre“, în Echinox, nr. 7-8-9, 1999, pp. 37-38.

- „Traduction, recherche, comparaison : trois poèmes de Lucian Blaga (Nuit à la mer, Psaume, Paradis en ruines) et les problèmes que pose le thème en français dans le cas de la poésie“, în Euphorion, nr. 4, 1999, pp. 36-37.

- „Fins de parties d'une société sous le signe de la névrose (Off Limits d'Arthur Adamov)“, în Echinox, nr. 10-11-12, 1999, pp. 36-37.

- „Întâlnire cu excentricitatea teoreticǎ“, în Echinox, nr. 1-2-3, 2000, pp. 12-15.

- „Les Avatars de l'Avare“, în Études francophones. Variations sur la différence, Napoca Star, 2000, pp. 27-46.

- „L'actualité théâtrale: du texte à la représentation“, în Echinox, nr. 1-2, 2001, p. 18.

- „Teatrul şi cealaltă faţă a teoriei", în Echinox, nr. 10-11-12, 2001, p. 11.

- „Ionesco aujourd'hui ou comment s'y prendre", în Echinox, nr. 4-5-6, pp. 16-17.

- „La lecture des Sept péchés capitaux de Jérôme Bosch à travers le théâtre ghelderodien“ tradus în română de Ioan Pop-Curşeu, în Vatra, nr. 11-12, 2002, pp. 26-32).

- „Théâtralité de l'image et images de théâtres : Dormition et Assomption de la Vierge au bas Moyen Âge“, în Studii Literare, Seria nouă, anul VII-VIII, 2004-2005, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, pp. 327-363.

-„Le théâtre de la perte de soi : corps scéniques et êtres consommables“, în Euresis, Cahiers Roumains d'études littéraires et culturelles, nr. 3-4, toamnă-iarnă 2006, Institutul Cultural Român, Bucureşti, pp. 197-210.

- „Sorcières et sorcellerie dans le théâtre de Michel de Ghelderode“ în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series dramatica, nr. 1, 2007, Cluj, Napoca, pp. 45-60.

- „«Mai puţin înseamnă mai mult » sau gradul zero al fiinţei“, Prefaţă la Samuel Beckett, Teatru, ediţie îngrijită şi traducere de Anca Măniuţiu, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu“ prin Editura Cheiron, Bucureşti, 2007, pp. 5-20.

- „Le Mystère des enfants dans la fournaise: iconographie et histoire du théâtre byzantin“ în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series dramatica, nr. 3, 2008, Cluj-Napoca, pp. 137-163.

- «Le „théâtre muet“ de la peinture. Introduction à la théâtralité picturale (appliquée à la peinture religieuse)», în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series dramatica, nr. 1/ 2009, Cluj-Napoca, pp. 103-127.

- «Ionesco, Eliade, Cioran: uitarea patriei, uitarea limbii», în Steaua, nr. 10-11, oct.-nov. 2009, pp. 7-9.

- «Eugène Ionesco cel românesc în viziune occidentală», în Tribuna, dec. 2009, pp.6-7.

- „Byzance et l'Occident devant la sacralité de l'image: quatre questions“, in Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre, Media, nr. 2/2009, pp. 116-136.

- „Qu'est-ce que la théâtralité? Petite recherche historique“, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series dramatica, nr. 2/ 2009, Cluj-Napoca, pp. 55-70.

- „Les dissensions sur la question des images sacrées médiévales et leur rôle dans la naissance du théâtre religieux occidental.“ in Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre, Media, nr. 1/2010, pp. 61-89.

- „Un halucinant roman labirintic: Memoriile hingherului de Mihai Măniuţiu“, in Steaua, nr. 7-8/ 2010, pp. 67-69.

- „Arthur Adamov et le Pop Art: témoigner d'une réalité témoigner d'une obsession“, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series dramatica, nr. 2/ 2010, Cluj-Napoca, pp. 95-102.

- „L'iconoclasme et son revers: naissance d'une philosophie de l'image à Byzance", in Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre, Media, nr. 2/2010, pp. 26-64.

- „Femmes objets et femmes bourreaux: l'être humain pris entre amour et érotisme chez A. Adamov et les artistes pop“, in Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre, Media, no. 1/2011, pp. 106-120.

- „La théâtralité de l'image sacrée: une nouvelle clé de la relation Eglise-Théâtre“, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series dramatica, no. 1/ 2011, Cluj-Napoca, pp. 35-49.

- „Regăsirea Regăsirii, Les Retrouvailles de Arthur Adamov“, in Apostrof, nr. 6/2011, pp. 26-27.

În străinătate

- „L'Intimité surveillée. Regard et immixtion de l'Autre : source du conflit dramatique adamovien“, în Surveiller, Œuvres et dispositifs, Revue Études théâtrales, 36/2006, textes réunis par Georges Banu, Centre d'études théâtrales, Université catholique de Louvain et institut d'Études théâtrales, Université Paris III, pp. 145-153.

- „La didascalie: marque d'une présence théâtrale. De la peinture au théâtre“, în Le texte didascalique à l'épreuve de la lecture et de la représentation, (Actele colocviului internaţional cu acelaşi nume, Tunis, 6-8 aprilie 2006), textes réunis par Frédéric Calas, Romdhane Elouri, Saïd Hamzaoui et Tijani Salaaoui, Tunis/Bordeaux, Sud Éditions/Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, pp. 525-537.

- „Robert Abirached: une politique culturelle pour un nouveau théâtre“ suivi d'un entretien avec Robert Abirached, în Revue d'études théâtrales, Registres 11/12, Presses Sorbonne Nouvelle, hiver 2006-printemps 2007, Paris, pp. 193-197 şi 198-206.

- „La danse de Salomé: iconographie et théâtralité“ in Iconographie théâtrale et genres dramatiques, Mélanges offerts à Martine de Rougemont, sous la direction de Gilles Declercq et Jean de Guardia, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle 2008, pp. 137-151.

- „L'Infanticide collectif ou le Massacre des Innocents du Moyen-Âge à nos jours“, in Georges Banu, dir. L'enfant qui meurt. Motif avec variations, Editions L'Entretemps, Montpellier, 2010, pp. 104-118.

 Colocvii şi sesiuni ştiinţifice
:

- Conferinţă: „La fabrication du monstre: interprétation, projection et distorsion de l'homme, personnage du théâtre post-moderne“ în cadrul celei de a treia Sesiuni ştiinţifice a Şcolii Doctorale în Artele spectacolului, Cinema, Ştiinţele informaţiei şi Comunicării (ASSIC), cu tema: Les Zoos Humains ou l'exposition de la créature, 16-17 mai 2003, Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

- Conferinţă: „Arthur Adamov et le Pop art: un double témoignage de la modernité“ în cadrul celei de a patra Sesiuni ştiinţifice a Şcolii doctorale ASSIC, cu tema: Figures du témoin, 14-15 mai 2003, Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

- Conferinţă: „La danse de Salomé: iconographie et théâtralité“ în cadrul colocviului organizat în onoarea Dnei. Prof. Martine de Rougemont: Iconographie théâtrale et genres dramatiques, Paris III, octombrie 2005.

- Conferinţă: „Repenser la peinture de tradition byzantine: image et théâtralité“ în cadrul seminarului Actualité de la recherche organizat şi coordonat de Prof. Dario Libero Gamboni la Institutul de Istorie a Artei (Institut d'Histoire de l'Art), Geneva, ianuarie 2006.

- Masă rotundă în cadrul colocviului Ruse et Surveillance au théâtre, Institut National d'Histoire de l'Art et École Normale Supérieure, 7-9 decembrie 2006, organizat de Centre de Recherches sur l'Histoire et la Théorie du Théâtre, Paris. Discuţii în jurul problematicii deja expuse în articolul „L'Intimité surveillée. Regard et immixtion de l'Autre: source du conflit dramatique adamovien“ (publicat în Surveiller, Œuvres et dispositifs, Revue Études théâtrales, 36/2006, textes réunis par Georges Banu, Centre d'études théâtrales, Université catholique de Louvain et institut d'Études théâtrales, Université Paris III, pp. 145-153).

- Conferinţă: „La didascalie: marque d'une présence théâtrale. De la peinture au théâtre“, în cadrul Colocviului internaţional: Le texte didascalique à l'épreuve de la représentation, Universitatea din Tunis „El Manar“, 6-8 aprilie 2006; aticol publicat în Actele colocviului 2007.

- Conferinţă: „De l'image au texte: réécriture du visuel dans le théâtre de Michel de Ghelderode“, Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, France, 27 mai, 2011.