Echipa

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Roxana Croitoru | Consultant artistic

STUDII
- Facultatea de Litere, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj, secția română-franceză, promoția 1973, media 10 (zece) la examenul de diplomă; 

- Liceul teoretic "Nicolae Bălcescu", secția umană, promoția 1969.
 AFILIERI ȘI PREMII

- Membru al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secția română, A.I.C.T.RO din 1998;

- Membru al Uniunii Teatrale din România, UNITER, din 1997.

- Ordinul "Meritul Cultural" în gradul de Cavaler, categoria D, „Arta spectacolului“.

 LIMBI STRĂINE

Franceza și maghiara.
ACTIVITATE PROFESIONALĂ

- Angajată la Teatrul Național din 1978 până în prezent:

- coorganizator al Festivalului Gala Teatrelor Naţionale Cluj (ediţiile 1994, 1996, 1998, 2000), cu participanţi din ţară şi străinătate;

- organizator de expoziţii de carte rară, fotografie şi pictură la aceste festivaluri;

- invitată în emisiuni de radio şi televiziune în ţară şi străinătate cu ocazia participării spectacolelor Teatrului Naţional Cluj, în turnee sau festivaluri;

- concepţia şi realizarea materialelor publicitare (afişe, pliante, programe de sală şi dosare de presă) într-o concepţie grafică nouă pentru impunerea unei noi identităţi a Teatrului Naţional 1990-2010;

- dramaturgie la spectacolul Hamlet de W. Shakespeare, un spectacol de Vlad Mugur, 2001;

- asistență la spectacolele: Bolnavul închipuit de Molière, regia: Sanda Manu; Colonelul și păsările de H. Boicev, regia: Alexandru Dabija; Purificare de Sarah Kane, un spectacol de Andrei Șerban; Don Juan în Soho de Patrick Marber, un spectacol de Andrei Șerban; Rock 'n' Roll de Tom Stoppard, regia Andrei Șerban și Dana Dima; Regele Lear de W. Shakespeare și Cântăreața cheală de Eugène Ionesco, spectacole de Gábor Tompa; Cum vă place de W. Shakespeare, regia și coregrafia: Péter Uray;

- reorganizarea bibliotecii şi a arhivei T.N.C. după normele internaţionale în vigoare;

- organizator de spectacole de caritate în folosul bolnavilor de scleroză multiplă, împreună cu Asociaţia Scleroza Multiplă, 1996-1998;

- realizator de conferinţe de presă cu ocazia premierelor, spectacolelor sau a festivalurilor.

- 1973-1978: profesor de limba franceză şi română;

- 1975-1976: cursuri intensive de limba română pentru studenţii străini la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. 
 LISTA PUBLICAȚIILOR

 

I. Volume colective:

 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca, studiu monografic, 1919-1994, volum editat de Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Cluj, 1994;

- Teatrul de Păpuşi „Puck" 1950-2000 - studiu monografic (Capitolul 50 de ani de păpuşerie profesionistă la Cluj", Cluj, editura Remus, 2000;

Vlad Mugur, spectacolul morţii, dosar gândit şi alcătuit de Marta Petreu şi Ion Vartic (Capitolul Memorialul repetiţiilor" şi interviul „Prin simplificare, valorile devin mai puternice"), Cluj, Biblioteca Apostrof, 9/2001.

- În curs de apariție: Ștefan Braborescu Portret din crâmpeie, Galeria Teatrului Românesc, volumul va apare cu sprijinul UNITER, București, 2017

 

II. Publicistică

- Cronică de teatru în revistele Teatrul azi, România literară, Steaua, Tribuna, Scena, Apostrof, ziarul  Adevărul de Cluj (Făclia) ș.a.

 
III. Traduceri de piese de teatru

Maryline şi Păsările de Sylvaine Zaburowski (1991);

- Castel în Suedia de Françoise Sagan (1996).

 

IV. Comunicări ştiinţifice

- Colocviul Regizori români întorși din exil, organizat de Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" și A.I.C.T.RO, Bucureşti,18 0ctombrie 2016, comunicare - Vlad Mugur și "teatrul mare"

- Zilele Teatrul Nottara -Ochiul și privirea, București, decembrie, 2013, comunicare - Între ochiul criticii și privirea publicului

- Festivalul Internaţional de Teatru, Santander (Spania), octombrie 2009 - conferinţă Despre dramaturgia Sarei Kane, Aula mare a Universităţii din Santander

- Festivalul Internaţional de Teatru de la Plzen (Cehia), 11 - 21 octombrie 2007 - emisiune televizată în direct.

- Festivalul cultural Sâmbetele din Zsámbék şi Teatrul de Vară (Ungaria), 14 august, 2004 - emisiune televizată în direct;

- La înfiinţarea Clubului Teatrelor Naţionale din Sud-Estul Europei, la Teatrul Naţional Bucureşti, 6-8 iunie 2003, comunicarea - Dramaturgia minorităţilor.

- Festivalul de Comedie, Bucureşti, mai 2003, comunicarea - Comedia încotro?;

- "Zilele Memoriale Vlad Mugur", mai 2002, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj;

- Colocviu Vlad Mugur, noiembrie 2001, Festivalul Naţional de Teatru, Bucureşti;

- „Zilele I.L. Caragiale", ediţia a XX-a, 30-31 ianuarie 1998, Craiova, lucrarea -  I.L. Caragiale în repertoriul Naţionalului clujean;

- „Zilele Marin Sorescu", Craiova, lucrarea - A treia ţeapă la Naţionalul clujean, mai 1998 ;

- Festivalul Internaţional de Teatru „Zilele Cartaginei", Tunis (Tunisia), octombrie 1997 - emisiune televizată în direct;

- Festivalul Eugène Ionesco, Erfurt (Germania), iunie 1997 - conferinţă de presă;

- Festivalul Internaţional de teatru Shakespeare, Craiova, mai 1997 - comunicare Mai este Shakespeare contemporanul nostru?;

- Festivalul Belef, Belgrad (Serbia), iulie 1995 - conferinţă de presă;

- Festivalul Internaţional de teatru, Hradeč-Kralove (Cehia), iunie 1995 - conferinţă de presă;

 

Zilele culturii clujene, Paris, (Franţa), mai 1995, interviu televizat cu Jean - Pière Würz, ministru secretar de stat în Ministerul Culturii din Franța.Anul acesta sărbătorim împreună 100 de ani de Teatru Național!

X