Regulament oficial pentru public

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

 


REGULAMENTUL OFICIAL

DE PARTICIPARE LA SPECTACOLELE ŞI EVENIMENTELE

TEATRULUI NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA

 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca supune atenţiei dumneavoastră următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele şi evenimentele teatrului.
 

Prin participarea la spectacolele şi evenimentele Teatrului Naţional Cluj-Napoca, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenţei în spaţiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sălile şi spaţiile teatrului, fără a avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.
 

Accesul publicului la spectacolele Teatrului Naţional Cluj-Napoca se face exclusiv pe baza biletelor. Acestea pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală (cu plata în numerar sau prin ordin de plată) sau online pe www.biletmaster.ro, în limita locurilor disponibile. 
 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca pune la dispoziţia spectatorilor o serie de abonamente (cu preţ întreg sau cu reducere pentru elevi, studenţi şi pensionari). Detalii despre oferta de abonamente a anului curent găsiţi pe website-ul www.teatrulnationalcluj.ro. 
 

REZERVĂRI DE BILETE

Pentru spectacolele Teatrului Naţional Cluj-Napoca se pot face rezervări de bilete prin email la adresa: rezervari@teatrulnationalcluj.ro. Rezervările sunt valabile 72 de ore, iar locul în sala de spectacol este garantat doar prin cumpărarea biletului.
 

BILETE CU REDUCERE

Teatrul Naţional Cluj-Napoca oferă reduceri la bilete pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita locurilor disponibile în categoriile de preţ alocate în acest sens. Biletele cu reducere pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să îşi dovedească calitatea de elev, student sau pensionar. În caz contrar, Teatrul Naţional Cluj-Napoca poate refuza accesul acestuia, fără a rambursa contravaloarea biletului respectiv.
 

Copiii preşcolari cu vârsta de peste 3 ani beneficiază de reduceri în aceleaşi condiţii ca şi elevii, studenţii şi pensionarii.


FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Teatrul Naţional Cluj-Napoca pune la dispoziţie locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricţiilor de vârstă impuse de eveniment) şi pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat şi însoţitorii lor. Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise la Agenţia Teatrală, în limita locurilor disponibile. Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca elevii, studenţii şi pensionarii, în limita locurilor disponibile.
 

Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziţionate exlusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să prezinte documentul care îl îndreptăţeşte la această reducere sau gratuitate. În caz contrar, Teatrul Naţional Cluj-Napoca nu va permite accesul acestuia, fără a rambursa eventuala contravaloare a biletului respectiv.
 

RESTRICŢII DE VÂRSTĂ

Anumite producţii ale Teatrului Naţional Cluj-Napoca pot conţine mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, caz în care acest avertisment este menţionat pe afişul producţiei respective, pe afişul lunar şi pe website-ul oficial al instituţiei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacol pentru categoriile de vârstă care fac obiectul acestui mesaj.
 

Intrarea copiilor sub 3 ani în sălile de spectacol nu este permisă.
 

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Accesul publicului după ora de începere a spectacolului, aşa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepţia spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).
 

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie ulterioară.
 

Pentru confortul spectatorilor, Teatrul Naţional Cluj-Napoca recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziţie gratuit. Spectatorii care au bilete în loji pot folosi cuierele cu care acestea sunt prevăzute.
 

PREZENŢA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să menţină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate şi de siguranţă antiincendiu şi să se conformeze ordinelor şi regulamentelor Teatrului Naţional Cluj-Napoca şi / sau ale organelor de drept.
 

Prin prezenţa la spectacolele şi evenimentele Teatrului Naţional Cluj-Napoca, spectatorul acceptă să fie filmat şi / sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru şi permite utilizarea înregistrărilor foto / video / audio în scopuri promoţionale.
 

ÎN INCINTA TEATRULUI NAŢIONAL SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

- fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor Teatrului Naţional, fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanţii Teatrului Naţional Cluj-Napoca sau agenţii de poliţie au dreptul să excludă din săli persoanele care încalcă aceste reguli;

- folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfăşurare a spectacolului / evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlaţi spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului spectacol / eveniment;

- fumatul în interiorul Teatrului Naţional Cluj-Napoca (inclusiv ţigarete medicinale sau electronice);

- accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

- accesul animalelor în interiorul Teatrului Naţional Cluj-Napoca;

- accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice;

- accesul în incinta Teatrului Naţional cu lanterne laser, obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe psihotrope sau arme; Teatrul Naţional Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;

- aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor;

- depozitarea oricărui tip de bunuri pe balustrada lojilor şi a balconului;

- comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau reprezentanţi ai teatrului;

- efectuarea actelor de comerţ de orice tip sau distribuirea de materiale cu conţinut informaţional şi / sau publicitar, fară acordul scris al conducerii.


Reprezentanţii Teatrului Naţional Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării celor de mai sus.


MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau în caz de forţă majoră, Teatrul Naţional Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentaţie.


Programul de spectacole al Teatrului Naţional Cluj-Napoca poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe www.teatrulnationalcluj.ro.


Amintim publicului că Teatrul Naţional Cluj-Napoca este singurul producător, titular al drepturilor de autor şi drepturilor conexe din spectacole şi ale spectacolelor prezentate de către acesta, prin urmare îşi rezervă dreptul de a-şi apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de lege.

           

Manager

Mihai MĂNIUŢIU 

 

 


 

Actualizare: 21 septembrie 2021
 

În condiţiile în care incidenţa cumulată la 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în municipiul Cluj-Napoca a depăşit pragul de 3/1.000 de locuitori, desfăşurarea activităţii instituţiei noastre va fi permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a sălii şi doar pentru:


- persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

- persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 


Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada acestor situaţii prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital COVID-19 al Uniunii Europene. 

Certificatul verde va fi însoţit obligatoriu de un act de identitate.

 

Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se aplică în cazul persoanelor cu vârsta mai mare de 6 ani.


Părinţii care vin la teatru însoţiţi de copii au astfel obligaţia de a avea asupra lor şi a prezenta la intrare o copie a certificatului de naştere al copiilor, în vederea atestării vârstei acestora.


Dacă aţi achiziţionat bilete şi nu mai puteţi participa la spectacole ca urmare a noilor condiţii de desfăşurare impuse, aveţi posibilitatea de a returna aceste bilete până joi, 23 septembrie 2021. Biletele achiziţionate din Agenţia de bilete se returnează în Agenţie, iar pentru returul biletelor procurate online vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentanţii Bilete.ro la adresa de email office@bilete.ro.

 Actualizare: 4 octombrie 2021

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca îşi va continua activitatea cu publicul, în condițiile stipulate de Hotărârea nr. 201 / 03.10.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj. Spectacolele Teatrului Național vor fi prezentate, în cursul lunii octombrie, în următoarele condiții:

 

·        accesul la spectacole va fi permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

 

·        spectatorii trebuie să facă dovada acestor situaţii prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, care poate fi generat accesând linkul: https://certificat-covid.gov.ro/login; certificatul digital UE va fi însoţit obligatoriu de un act de identitate; nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

 

·        purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata prezenței în clădirea Teatrului Național;

 

·        spectacolele vor avea loc cu ocuparea a max. 50% din capacitatea sălii.

 

Participarea la spectacole în baza prezentării unui rezultat negativ al unui test pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai este permisă.

În cazul în care aţi achiziţionat bilete şi nu mai puteţi participa la spectacole ca urmare a acestor modificări în regulamentul de acces, aveţi posibilitatea de a returna aceste bilete până cel târziu în ziua desfășurării spectacolului respectiv.

Biletele achiziţionate din Agenţia de bilete se returnează în Agenţie, iar pentru returnarea biletelor procurate online vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentanţii Bilete.ro la adresa de email office@bilete.ro.