Noutăţi

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Postat pe 07.04.2017
ANUNȚ Nr. 990 din 07.04.2017
 

ANUNȚ Nr. 990 din 07.04.2017: REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU ocuparea posturilor CONTRACTUALE de execuție vacante de Economist IA și Economist I

 

În urma concursului  organizat  în data de  04.04.2017, pentru angajarea pe perioadă nedeterminata  pe posturile vacant de economist IA și economist I, au fost realizate următoarele rezultate:


1 post Economist IA în cadrul Compartimentului Achiziții Publice

  • Rus Daniela -  95.83  puncte - ADMIS
  • Zagor Csilla-Eniko  - 70  puncte - RESPINS

1 post economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabil, Caseria Centrală
  • Negrea Elena Gabriela  -  90  puncte  - ADMIS
  • Huszar Bogdan-Andrei -  87.5  puncte  - RESPINS
  • Popandron Adina-Gabriela  -  75  puncte  - RESPINS
  • Părău Viorica-Iuliana - 65 puncte - RESPINS
  • Ceaca Elena-Maria - 60.83 puncte - RESPINS


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie în  termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării anunţului cu rezultatele finale, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 

Prezentul anunţ se afişează la avizierul instituţiei azi, 07.04.2017, ora 11.30,  şi pe site-ul instituţiei, www.teatrulnationalcluj.ro.

  

                                                                             Secretar comisie de concurs

                                                                               Muntean Roxana-Florica