Noutăţi

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Postat pe 07.04.2017
ANUNȚ Nr. 989/07.04.2017
 

ANUNȚ Nr. 989/07.04.2017 privind rezultatele probei de interviu la concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de Economist I și Economist IA. În urma finalizării probei de interviu, comisia consemnează următoarele rezultate:


 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj obținut

Rezultat

1

RUS DANIELA

91.66

admis

2

ZAGOR CSILLA-ENIKO

90

admis

3

POPANDRON ADINA-GABRIELA

100

admis

4

PĂRĂU VIORICA-IULIANA

70

admis

5

NEGREA ELENA GABRIELA

100

admis

6

CEACA ELENA-MARIA

71.66

admis

7

HUSZAR BOGDAN-ANDREI

75

admis

 

Prezentul anunț, se afișează la avizierul instituției azi, 07.04.2017, ora 11.30.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de maximun o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.


Secretar comisie concurs

                                                                                                     Muntean Roxana- Florica