Reviews archive

 Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

IIC 2023 - MIRRORS

Cuvântul definitoriu al ediției anului 2023, a fost OGLINZI, oglinda, ca potențială revelatoare de adevăruri, de conținut al inimii sau al conștiinței, al sufletului însuși, devenit oglindă. Configurarea, dintre subiectul contemplat și oglinda care îl contemplă, face ca sufletul însuși să participe la frumusețea spre care se deschide. Iată, așadar, cum oglinda magică a teatrului capătă puterea de a reflecta diviziuni spațio-temporale, ca joc al măștilor, suspendate între ficțiune și adevăr.

 

Tamara Constantinescu, Teatrul trebuie făcut și refăcut ca pâinea, iar și iar! - Întâlnirile Internaționale de la Cluj,
2023
, LiterNet


Întâlnirile Internaționale de la Cluj au readus pe scenă spectacolul ‘Scorpia Neîmblânzită', o adaptare a Mariei Manolescu după comedia lui Shakespeare, Îmblânzirea Scorpiei, în regia Letei Popescu. Un succes și de data aceasta, Sala Mare a fost plină, iar aplauzele și ovațiile de la sfârșitul spectacolului au reconfirmat înțeleapta decizie a Letei Popescu de a alege sala principală pentru acest spectacol, și nu Studioul Euphorion cum s-ar fi sugerat, la început, de Mihai Măniuțiu.

 

Mara A. Muntean, Scorpia nu poate fi îmblânzită pe scena Teatrului Național Cluj,

Făclia, 13 octombrie 2023


Un festival unic în peisajul teatral românesc prin faptul că se constituie ca o oglindă edificatoare pentru activitatea instituției care îl găzduiește. În această toamnă, la cea de-a XII-a ediție, reuniunea anuală (organizată în colaborare cu Ministerul Culturii și Asociația Conexio) care a avut printre invitați, ca de obicei,  numeroși oameni de teatru din țară și din străinătate, a purtat chiar genericul Oglinzi. Ideea conținută  în conceptul însuși al manifestării inițiată ca o largă platformă de reflectări cu privire la producțiile scenice înfățișate și la creatorii lor: dialoguri și analize teatrale, conferințe, mese rotunde, expoziții, lansări de carte ș.a., a fost amplificată acum și prin felul în care lectura pieselor care au stat la baza spectacolelor din program se subsuma unor tematici legate de motivul generos al oglinzii.

 

Mariana Ciolan, Întâlnirile Internaționale de la Cluj 2023 - cronică de festival de Mariana Ciolan,

Leviathan, 7 decembrie 2023


Întâlnirile internaționale de la Cluj a înșirat, ca într-un labirint al oglinzilor, spectacole valoroase care aupus în valoare trupa, au invitat la discuții, marșând cu succes pe (de)dublări, pe multiplicări, pe puneri în abis, pe reinterpretări, făcând apel la texte din dramaturgia universală și din cea românească, în subtile parteneriate artistice.

 

Daniela Șilindean, Întâlnirile Internaționale de la Cluj,
Revista Orizont, noiembrie 2023 


Desfășurată sub genericul „Oglinzi", cu un manifest respect pentru bine-cunoscuta și mereu reînnoita vocație a teatrului „de a ne pune oglinda în față", cea de-a XII-a ediție a Întâlnirilor Internaționale de la Cluj a prilejuit o consistentă reuniune culturală în care discursul artistic și dialogurile pe marginea lui, expozițiile, lansările de cărți s-au constituit într-o delicată pledoarie pentru normalitate și solidaritate intelectuală, poate mai greu de aflat acum, în vremuri tot mai neliniștite și mai puțin prielnice bucuriei. Cele șapte spectacole ale Teatrului Național din Cluj-Napoca și concertul „Best Bălănescu Quartet", nelipsit nici el de farmecul teatralității, ne-au permis adeseori să descindem în intimitatea universului acestor „oglinzi" înnobilate de întrebările sau trăirile omului și ale artistului de astăzi.

Ion Parhon, De veghe în lumea oglinzilor,
Teatrul azi, nr. 11/12


Mai redus ca număr de zile și de reprezentații față de alți ani, festivalul a rămas însă indubitabil de o bogăție pilduitoare prin concentrarea deschiderilor și provocărilor sale, demne de statutul și ambițiile acestui teatru, reverberate prin dezbaterile și întâlnirile în jurul spectacolelor din program.

 

Mariana Ciolan, Teatrul dincolo de scenă,
Teatrul azi, nr. 11/12