Reviews archive

 Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

FAIR: TARGET-WOMAN AND HER TEN LOVERS
by Matei Vişniec
director: Mona Marian
Opening date: Tuesday, June 3 2008

     Bîlci trebuie privit ca un fel de joacă histrionică, niţel artificială, niţel sordidă, ca pe placul unui „consumator“ de uimiri ieftine, dar plină de culoare şi cuceritoare prin naivitatea sa spoită grosolan. De altfel, regizoarea Mona Chirilă a imaginat într-o grilă acut-vizuală oferta piesei. Un soi de joc ieşit din ţîţîni domină construcţia regizorală (...) Remarcabilă a fost interpretarea actorilor clujeni. În Bîlci s-a văzut o echipă redutabilă, cu ritm, nerv şi prezenţă scenică în toate secvenţele spectacolului, deşi, normal, „temperatura de joc“ a diferit de la actor la actor (...) premiera Naţionalului merită văzută de spectatori. Însă doar dacă aceştia renunţă să caute o „poveste mură-n gură“ şi intră în jucăuşa convenţie a bîlciului la care sîntem cu toţii părtaşi. Pentru că Bîlci este, pînă la urmă, un basm despre nebuna imaginaţie a fiecăruia.

 

Claudiu Groza, Bîlciul imaginaţiei,

în Clujeanul, ediţia on-line, 4 iunie 2008

***

     Ca şi în alte montări ale Monei Chirilă, spectacolul teatral este o contopire a artelor - muzica, artele plastice, teatrul - îmbinate într-o compoziţie care reflectă montajul psihic ca modalitate scenică specifică a talentatei regizoare. Recognoscibilă este magma fierbinte în care se topesc teatrul tradiţional codificat şi teatrul modern contemporan. (...) Dimensiunea verticală, adîncă, regăsibilă în montarea Monei Chirilă ca supratemă a piesei, este viaţa trăită ca un mecanism din care lipseşte iubirea. Numai în acest context din care a fost eliminată iubirea se poate identifica lumea bîlciului, jocul deşertăciunilor deasupra căruia veghează din pubele îngeri bandajaţi, cu aripi ciopîrţite. Este o identificare teatrală pe deplin realizată în această admirabilă punere în scenă a uneia dintre cele mai recente şi valoroase piese ale lui Vişniec.

 

Ileana Alexandra Orlich, Un joc al deşertăciunilor,

în Teatrul azi, nr. 8-9-10/2008


ART
by Yasmina Reza
director: Sorin Misirianţu
Opening date: Sunday, May 4 2008

....ecuaţia pusă în piesă e extrem de simplă. Trei puncte sunt necesare pentru a determina un plan. Planul tabloului problematic în acest caz. Cei trei eroi înfăţişează punctele nevralgice ale geometricului plan înclinat spre derivă în care sunt incluse şi analizate cu acribie relaţiile umane din ziua de azi. De aceea tabloul suspect atârnă deasupra capetelor celor trei căutându-şi stabilitatea? S-ar putea aici să fie o fericită rezoluţie regizorală. Cele mai neînsemnate reacţii sau consideraţii despre "artă", despre partenere, despre cum dau deoparte fumul de la ţigară, despre căsătoria apropiată a lui Yvan pot sta la baza unor iritări de moment, transformate în jigniri ce pot degenera în violenţă. Spiritele se aprind uşor, omul de azi e tot mai vulnerabil, mai susceptibil de tot ce-l înconjoară şi edificiul prieteniei poate ajunge la fel de uşor să se clatine ori chiar să se prăbuşească.


Piesa scrisă de Yasmina Reza se opreşte aici pe linia conflictului. Evidenţiază fragilitatea relaţiilor umane pornind de la un debuşeu comic atracţios, fără ca eroii să ajungă la ură agresivă sau la ambiţia de a-şi impune punctul de vedere prin forţă. (...) arta (plastică, teatrală) poate fi şi un semn de avertizare, poate o lecţie sau o revanşă. Revanşa artei.

 

Adrian Ţion, Ciorovăială pentru Arta modernă,
în Agenda LiterNet.ro, 12.05.2008


BLUE SHADE
by Bryan Reynolds
director: Răzvan Mureșan
Opening date: Wednesday, April 23 2008

     Piesa lui Reynolds reface în cheie modernă destinul eroului lui Büchner. Joey, personajul din Umbra albastră, trece printr-o criză existenţială. El se ghidează după nişte criterii personale, ale toleranţei, iubirii, înţelegerii, diferite de cele ale lumii în care trăieşte - dură, pragmatică, rece. Dezechilibrul interior îl va duce pe Joey la crimă.

     „Am abordat textul în grilă uşor ironică. E o poveste secvenţială, dar noi am abordat-o diferit faţă de cum cere autorul. Scenele sunt marcate mai clar în spectacol“, spune Răzvan Mureşan, regizorul spectacolului.

  

Claudiu Groza, Un Woyzeck modern la Naţional,

în Clujeanul, 22 aprilie 2008