Events

 Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

03.27.2018
GATES OPEN DAY - the ninth edition

 

GATES OPEN DAY

MARCH 27, 2018

Free entrance, within available seats.

  

PROGRAM

  

  

EVENTS FOR CHILDREN:

 

11.00 - 12.00 a.m., Great Hall

Theatre performance for children: LITTLE BAG WITH TWO COINS by Ion Creangă, directed by Decebal Marin (the "Puck" Puppet Theatre)

Recommended age: 3+
 

Little Bag with Two Coins by Ion Creangă, directed by Decebal Marin. Scenography is realized by Sandu Marian, while musical soundtrack by Traian Păcurar. Cast: Ramona Atănăsoaie, Andra Ștefan, Iulian Lungu, Ionuţ Constantinescu, Călin Mureşan, Angelica Pamfilie, Robert Gutunoiu and Ion Iurcu. The adventures of the rooster and his lost little bag bring breathless curiosity and bursts of laughter to children, as well as to adults, The Little Bag with Two Coins being also a story for the older. The performance enriches the funny story of the smart rooster with new situations and characters, adding more savour to the original tale. 

 

1 - 1.50 p.m. and 2 - 2.50 p.m., Foyer level II right

Puppet Handling Workshop with Andreea Bolovan and Ionuț Constantinescu (the "Puck" Puppet Theatre) (for children)

Recommended age: 7 +

Acces: 15 children per series

 

12.30 - 1.20 p.m. and 1.30 - 2.20 p.m., Foyer level II left

Workshop of Puppets and Puppet Theatre Sets Manufacture, coordinator: Elena Ilaș ("Puck" Puppet Theatre)

Recommended age: 10-13 years

Acces: 15 children per series
 

This workshop attempts to build from imagination character-silhouettes able to create a small story. Characters will be drawn and clipped, having two faces, one drawn, one black. Based on the silhouettes of people and children, of animals and fantastic creatures, a small show about the real and the fantastic world of shadows will be staged.

 

12.30 - 2.00 p.m., Foyer, last floor - at Doamna T Café

Quiz á la T with Daniela and Grig for 7-8th grade students

Participation based on registration at the address quiz@teatrulnationalcluj.ro

The competition is open to 7 teams of 3-5 participants each

 

Prizes:

·  I-st place - an invitation for two at a performance chosen in April and a poster signed by any actor of the NTC, along with a 50% reduction of the bill from Doamna T

·  II-nd place - an invitation for two at a performance chosen in April and a NTC badge, along with a 30% reduction of the bill from Doamna T

·  III-rd place - an invitation for two at a chosen performance, along with a 10% reduction of the bill from Doamna T

  

11.00 a.m. - 5.00 p.m., Foyer level II

Drawing Masks - creative area

 

  

EVENTS FOR ADULTS:

  

2.00 - 7.00 p.m., "Euphorion" Studio

INTERACTIVE REVIEWS

Interactive video installation realized by Lucian Matei and Mădălina Mânzat

 

3.00 - 3.50 p.m. Foyer, level III

Debate: The Comic Spirit on the Stage of the National Theatre of Cluj-Napoca

With the participation of actors: Anca Hanu, Sânziana Tarța, Cătălin Herlo, Radu Lărgeanu

Moderator: Ștefana Pop-Curșeu

 

3.00 - 5.00 p.m., Foyer, level II, left

KALEIDOSCOPE

Performative installation signed by Creation and Experiment Reactor


Kaleidoscope
is an attempt to (re)write fragments from the recent history of theatre through 16 discourses. Even if we speak of discourses from all decades, made by different personalities, in the form of Messages for the International Day of Theatre, of messages sent by representatives of Cluj theatre insitutions, or messages gathered from people working in these spaces (firemen, wardrobe assisstants, machinists, volunteers etc), the installation will try to build a map of things that connect or separate us, through our common passion and activity in service of theatre. And since theatre also belongs to the ones who see it, the installation will give spectators the chance to write their own messages. For two hours, the 16 selected discourses can be heard within a performative installation, and once every 30 minutes, performers will read texts left by the visitors of the installation.

 

4.00 - 4.50 p.m. Foyer, level II, right

The "Restitutions" Corner: Only during a Carnival, directed by Mona Marian. Fragments followed by discussions with the public, led by actors from the performance cast: Elena Ivanca, Ovidiu Crișan, Adrian Cucu,  Cristian Grosu

 

5.00 - 5.50 p.m., great stage

Open Rehearsal: Gallants of the Old Court, directed by Răzvan Mureșan, scenography Andreea Săndulescu, rehearsal followed by discussions with the public

 

6.00 - 7.00 p.m., great stage

The special guests of the day, actors DORINA CHIRIAC and TUDOR CHIRILĂ, in dialog with the public

 

  

SPECIAL EVENTS:

 

12.30 - 4.00 p.m.

Visits behind the scenes, guided by actors of the National Theatre of Cluj-Napoca

 

12.30 - 4.30 p.m.

The Post Office of the Great Union

Epistolary meetings with actors of the National Theatre of Cluj-Napoca

Recommended age: 14+

 

1.00 - 2.30 p.m. and 3.00 - 4.30 p.m., Caragiale Hall

TEACH' by Jean-Pierre Dopagne, with Mihai-Florian Nițu - presentation of the stories from the play, for high-school students and teachers, followed by discussions with the participants

 

3.00 - 7.00 p.m.

The Film Boot

Foyer, level II

This project invites spectators to enter our film booth and answer a few questions, helping us get to know better our spectators. These answers will provide the material for a featurette-length film, to be projected in another of our events, Gates Open Night.

 

 

DURING THE ENTIRE EVENT:

 

Craftsmen and Craftsmanship (the Association of Popular Craftsmen of Cluj): egg decorating, pottery and weaving demonstrations.

 

Librarium Bookshop and the Bookshop of the National Theatre of Cluj-Napoca

Foyer, ground floor

 

Doamna T Café

Foyer, level III

 

Exhibitions of costumes from the National Theatre performances

Foyer

 


PROGRAM 

 

EVENIMENTE PENTRU COPII:

 

11:00 - 12:00, Sala mare

Spectacol de teatru pentru copii: PUNGUȚA CU DOI BANI de Ion Creangă, regia Decebal Marin (Teatrul de Păpuşi „Puck")

Recomandare de vârstă: 3+
 

Punguța cu doi bani de Ion Creangă, în regia lui Decebal Marin. Scenografia este semnată de Sandu Marian, iar ilustraţia muzicală de Traian Păcurar. Distribuţia: Ramona Atănăsoaie, Andra Ștefan, Iulian Lungu, Ionuţ Constantinescu, Călin Mureşan, Angelica Pamfilie, Robert Gutunoiu şi Ion Iurcu. Aventurile cocoșului și punguţei sale pierdute sunt trăite cu sufletul la gură şi hohote de râs nu doar de copii, ci și de adulți, Punguța cu doi bani fiind o poveste și pentru cei mari. În spectacol, povestea plină de haz a cocoșului cel isteț este îmbogățită cu situații și personaje noi, adăugând un plus de savoare basmului. 

 

13:00 - 13:50 și 14:00 - 14:50, Foaier rang II dreapta

Atelier de mânuit marionete cu Andreea Bolovan și Ionuț Constantinescu (Teatrul de Păpuşi „Puck") (pentru copii)

Recomandare de vârstă: 7 +

Acces: 15 copii pe serie

 

12:30 - 13:20 și 13:30 - 14:20, Foaier rang II stânga

Atelier de confecționat păpuși și elemente de decor pentru teatru de păpuși, coordonator: Elena Ilaș (Teatrul de Păpuşi „Puck")

Recomandare de vârstă: 10-13 ani

Acces: 15 copii pe serie
 

Acest atelier este o încercare de a construi, din imaginație, siluete-personaje cu care se va putea crea o mică poveste. Personajele vor fi desenate și decupate, vor avea două fațete, una desenată și una neagră. Siluetele de oameni și copii, de animale și animale fantastice, vor constitui suportul pentru un mic show despre lumea reală și cea fantastică a umbrelor.

 

12:30 - 14:00, Foaier, ultimul etaj - la Cafeneaua Doamna T

Quiz á la T cu Daniela și Grig pentru elevi de clasele VII-VIII

Participare pe bază de înscriere la adresa quiz@teatrulnationalcluj.ro

Concursul este deschis pentru 7 echipe de câte 3-5 participanți

 

·  Premiul I - câte o invitație de două persoane la un spectacol ales în luna aprilie și câte un afiș cu un autograf de la orice actor al TNC, alături de o reducere de 50% din consumația de la Doamna T

·  Premiul II - câte o invitație de două persoane la un spectacol ales în luna aprilie și câte o insignă cu TNC, alături de o reducere de 30% din consumația de la Doamna T

·  Premiul III - câte o invitație de două persoane la un spectacol ales, alături de o reducere de 10% din consumația de la Doamna T

  

11:00-17:00, Foaier rang II

Măști de desenat - zonă de creație

 

 

EVENIMENTE PENTRU ADULŢI:

 

14:00 - 19:00, Studio „Euphorion"

CRONICI INTERACTIVE

Instalaţie video interactivă realizată de Lucian Matei și Mădălina Mânzat

 

15:00 - 15:50 Foaier, rang III

DezbatereSpiritul comic pe scena Teatrului Național Cluj-Napoca

Cu participarea actorilor: Anca Hanu, Sânziana Tarța, Cătălin Herlo, Radu Lărgeanu

Moderator: Ștefana Pop-Curșeu

 

15:00 - 17:00, Foaier Rang II stânga

CALEIDOSCOP

Instalație performativă realizată de Reactor de creație și experiment


Caleidoscop
 este o încercare de a (re)scrie fragmente din istoria recentă a teatrului prin intermediul a 16 discursuri. Fie că vorbim de discursuri din toate deceniile, transmise de către diferite personalități, sub forma Mesajelor de Ziua Internațională a Teatrului, de mesajele trimise de reprezentații spațiilor de teatru clujene sau de mesajele adunate de la lucrătorii din aceste spații (pompieri, garderobiere, mașiniști, voluntari etc), instația va încerca să construiască o hartă a lucrurilor care ne leagă, a diferențelor dintre noi, totul prin intermediul pasiunii și muncii noastre comune - teatrul. Și pentru că teatrul aparține și celor care îl văd, instalația le va da spectatorilor ocazia să scrie propriile lor mesaje. Timp de două ore, cele 16 discursuri selectate vor putea fi ascultate în cadrul unei instalații performative iar o dată la 30 de minute, performerii vor citi textele lăsate de vizitatorii instalației.

 

16:00 - 16:50 Foaier, rang II, dreapta

Colţul „Restituiri"D'ale carnavalului, regia Mona Marian. Fragmente urmate de discuții cu publicul, la care vor participa actori din distribuția spectacolului: Elena Ivanca, Ovidiu Crișan, Adrian Cucu,  Cristian Grosu

 

17:00 - 17:50, scena mare

Repetiție deschisăCraii de Curtea Veche, regia Răzvan Mureșan, scenografia Andreea Săndulescu, repetiție urmată de discuții cu publicul

 

18:00 - 19:00, scena mare

Invitații speciali ai zilei, actorii DORINA CHIRIAC și TUDOR CHIRILĂ, în dialog cu publicul

 

 

EVENIMENTE SPECIALE:

 

12:30 - 16:00

Vizite în culise, ghidate de actori ai Teatrului Național Cluj-Napoca

 

12:30 - 16:30

Oficiul Poștal al Marii Uniri

Întâlniri epistolare cu actori ai Teatrului Național Cluj-Napoca

Recomandare de vârstă: 14+

 

13:00 - 14:30 și 15:00 - 16:30, Sala Caragiale

PROFU' de Jean-Pierre Dopagne, cu Mihai-Florian Nițu - prezentarea poveștii din piesă, pentru elevi și profesori de liceu, urmate de discuții cu participanții

Textul belgianului Jean-Pierre Dopagne pune în prim-plan omul vremurilor noastre, cu angoasele lui, inadaptatul care trăieşte în lumea literaturii şi care vrea să le deschidă elevilor porţile spre lumile din cărţi, lovindu-se de sufletele uscate dintr-un început de mileniu în care sensibilitatea omenească s-a modificat genetic. Erou modern, el refuză să se dea bătut, visează să-i redea şcolii sufletul pierdut. Acest idealist, zdruncinat de violenţa din mediul liceal, comite o faptă ireparabilă, îşi împuşcă elevii din ultimul an de liceu. Autorul ne alterează amintirile zilelor de şcoală pentru a ne speria, pentru a ne face să râdem şi mai ales pentru a ne da de gândit. 
Reprezentațiile vor fi urmate de discuții, la care sunt invitați să participe în special liceeni și profesorii lor. 

 

15:00 - 19:00

Cabina de film

Foaier, rang II

Este un proiect prin care invităm spectatorii să intre în cabina noastră de film și să răspundă la câteva întrebări, prin care dorim să ne cunoaștem mai bine spectatorii. Pe baza acestor răspunsuri se va realiza un film de mediu-metraj, care va fi proiectat la un alt eveniment al nostrum, Noaptea Porților Deschise.

 

 

PE TOATĂ DURATA EVENIMENTULUI:

 

Meșteri și meșteșuguri (Asociația Meșterilor Populari Clujeni): demonstrații de încondeiat ouă, olărit și țesut.

Pe toată durata evenimentului, Meșterii Populari Clujeni vor avea ocazia să facă demonstrații de olărit și de țesut, dar și de încondeiat ouă - suntem, doar, în apropierea celei mai mari sărbători a creștinătății.

 

Librăria Librarium și Librăria Teatrului Naţional Cluj-Napoca

Foaier, parter

 

Cafeneaua Doamna T

Foaier, rang III

 

Expoziție de costume din spectacolele Teatrului Național

Foaier

Cu această ocazie se deschide și „Galeria costumelor Teatrului Național". Mai multe vitrine au fost pregătite de Cristian Rusu și Ștefana Pop-Curșeu pentru a readuce în fața spectatorilor costume fascinante și elemente de recuzită din spectacole de arhivă, gândite și realizate de mari artiști ai scenei clujene. Rochia doamnei Smith (Elena Ivanca) din Cântăreața cheală de Eugène Ionesco, în regia lui Tompa Gabor, creată de Judit Dobre-Kóthay; costumul lui Cesare Borgia (Ionuț Caras) din Machiavelli: Arta terorii, de Robert Cohen, în regia lui Răzvan Mureșan, creat de Adrian Damian; costumul lui Heracles (Marius Bodochi) din Alcesta, de Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, creat de Cristian Rusu, sau cel al lui Argan (Anton Tauf) din Bolnavul închipuit de Molière, în regia Sandei Manu, creat de Adriana Grand, sunt doar câteva dintre cele pe care vă invităm să le admirați în foaierului Teatrului Național, la rangul II.