Events

 Poster gallery

Photo gallery

Video gallery

03.27.2015
DOORS OPEN DAY - the sixth edition

 

On 27 March 2015, on the occasion of World Theater Day, Cluj-Napoca National Theatre organizes the 6th edition of the event DOORS OPEN DAY.

The event will take place from 10:00 to 19:00, according to the following program: 

 

Events for children:

           

10:00-11:30 - Main Stage

Performance for children: EVERLASTING YOUTH based on Petre Ispirescu’s story, with Marian Râlea

 

11:00-14:00 - Foyer, 2nd floor

Face painting and moldable balloons (Boom Party Club)

 

11:30-12:00 - Foyer, 2nd floor, left

Story corner: APOLODOR by Gellu Naum, read by the actors Elena Ivanca and Cătălin Codreanu

 

12:30-14:00 - Foyer, 2nd floor, left

Creative theater workshop for children ages 5 and12 coordinated by Diana Buluga and Raluca Lupan (Create.Act.Enjoy) - registration is a prerequisite (details at www.teatrulnationalcluj.ro)

 

  

Events for adults:

 

14:00-14:20 and 15:30-15:50

Fragments for the Commedia dell’arte performance Love is a nightmare. Or it can be..., script and directors: Mara Opriş and Ionuţ Caras (Faculty of Theater and Television, BBU Cluj)

 

14:30-15:00 - Foyer, 2nd floor, left

Recital of old music from the Maramureş area (quitar and voice), led by Cătălin Dumitraş and Lucian Iluţ

 

16:00-16:50 - Foyer, 2nd floor, left

Debate: Theater and society - Ştefana Pop-Curşeu in dialogue with Claudiu Groza, Ioan Pop-Curşeu and Miki Branişte

 

17:00-17:50 - Main Stage

Open rehearsal, followed by discussions with the artists

 

18:00-19:00 - Main Stage

The special guest of the event, the actor MARCEL IUREŞ, in a discussion with the director MIHAI MĂNIUŢIU - followed by a Q&A session with the audience and an autograph session.

 

 

Special events:

 

12:00-14:00 and 15:00-17:00

Theatre trivia - Foyer, last floor

 

12:00-16:00

Backstage visits, guided by the actors

 

14:00-16:00

Lighting installation - "Euphorion" Studio

 

14:00-17:00

Living Statues (Create.Act.Enjoy)

  

 

 

Throughout the event:

·        Theater photo exhibition by Nicu Cherciu - Foyer, 2nd floor, left

·        The Cluj-Napoca National Theater bookstore and Bookstory bookstore - Foyer, Ground floor

·        Exhibition and sale with objects designed by disabled children (Derzelas Association) - Foyer, Ground floor

·        Doamna T Café - Foyer, last floor

 

FILMUL EVENIMENTULUI: 


PROGRAMUL EVENIMENTULUI:

 

Evenimente pentru copii:

           

10:00-11:30, Scena mare

Spectacol pentru copii: TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE după Petre Ispirescu, cu Marian Râlea

 

11:00-14:00, Foaier, rang II

Facepaiting şi baloane modelabile (Boom Party Club)

 

11:30-12:00, Foaier Rang II, stânga

Colţul poveştilor: APOLODOR de Gellu Naum, în lectura actorilor Elena Ivanca şi Cătălin Codreanu

 

12:30-14:00, Foaier Rang II, stânga

Atelier creativ de teatru coordonat de Diana Buluga şi Raluca Lupan (Create.Act.Enjoy)
Atelierul s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani, în limita a 20 de locuri, pe baza unei înscrieri prealabile.
  

Evenimente pentru adulţi:

 

14:00-14:20 şi 15:30-15:50

Fragmente din spectacolul de Commedia dell’arte Amorul este un coşmar. Sau poate fi..., scenariul şi regia Mara Opriş şi Ionuţ Caras (Facultatea de Teatru şi Televiziune, UBB Cluj)

 

14:30-15:00, Foaier Rang II, stânga

Recital de muzică veche din zona Maramureşului (chitară şi voce), susţinut de Cătălin Dumitraş şi Lucian Iluţ

 

16:00-16:50, Foaier Rang II, stânga

Dezbatere: Teatru şi societate - Ştefana Pop-Curşeu în dialog cu Claudiu Groza, Ioan Pop-Curşeu şi Miki Branişte

 

17:00-17:50, Scena mare

Repetiţie cu public, urmată de discuţii cu realizatorii spectacolului 12 OAMENI FURIOŞI de Reginald Rose, regia Tudor Lucanu


 

18:00-19:00 - Scena mare

Invitatul special al zilei, actorul MARCEL IUREŞ, în dialog cu regizorul MIHAI MĂNIUŢIU - întâlnire urmată de o discuţie cu publicul şi o sesiune de autografe

 

 

Evenimente speciale:

 

12:00-16:00

Vizite în culise, ghidate de actori
Înscrieri în ziua evenimentului, începând cu ora 11:30, la garderoba din partea dreaptă. 


12:00-14:00 şi 15:00-17:00, Foaier, ultimul etaj

Theatre trivia

Au avut loc două concursuri, cu începere de la orele 12:00 și 15:00, la rotondă (foaier, rang III), cu câte trei premii pentru câștigători. Concursul s-a desfăşurat în cinci runde, fiecare dintre ele conținând câte zece întrebări, o rundă dintre cele cinci fiind cu o temă deja stabilită:

· quiz-ul de la ora 12:00: o rundă dedicată lui William Shakespeare

· quiz-ul de la ora 15:00: o rundă dedicată lui I.L. Caragiale

Participanții au trebuit să formeze echipe de minim două și maxim şase persoane.

 

14:00-16:00, Studio „Euphorion"

Anotimpurile zilei - instalaţie de lumini şi sunet 

Instalaţia, realizată special pentru acest eveniment, i-a invitat pe spectatori să experimenteze cele patru anotimpuri ale anului, corelate cu cele patru momente ale zilei. Aceştia au putut vedea, prin intermediul luminilor, răsăritul, în timp ce au ascultat sunetul primăverii, au văzut prânzul, în timp ce au ascultat vara, apoi apusul şi toamna, iar în final noaptea şi iarna. Instalaţia a fost formată din module de câte patru minute, care s-au repetat. Odată coborâţi în studio, participanţii au avut ocazia să intre în spaţiul scenic şi să simtî diferitele efecte de lumină şi sunet, sau să se aşeze pe scaune şi să privească aceste efecte şi pe spectatorii care experimentează instalaţia.

Lumini: Jenel Moldovan, Mădălina Mânzat; sunet: József Iszlai; concept: Andreea Iacob.

 

14:00-17:00

Statui vivante (Create.Act.Enjoy)

  

 

 Pe toată durata evenimentului:

·        Expoziţie de fotografii de teatru realizate de Nicu Cherciu - Foaier Rang II dreapta

·        Librăria Teatrului Naţional Cluj-Napoca şi Librăria Bookstory - Foaier parter

·        Expoziţie cu vânzare de obiecte realizate de tineri cu dizabilităţi (Asociaţia Derzelas) - Foaier parter

·        Cafeneaua Doamna T - Foaier, ultimul etaj