Echipa

 Arhivă de afişe

Galerie foto

Galerie video

Adela Crainic | director economic


Data şi locul naşterii:
17 ianuarie 1975, Cluj-Napoca

Studii:
2011 – 2013

   DIPLOMĂ DE MASTERAT

   Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

   Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

   Domeniul: Contabilitate

   Programul de studii: Auditul și managementul financiar al fondurilor europene.


1993 – 1997

   DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

   Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

   Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

   Economist

   Profilul Economic; Economia mediului și producției agroalimentare

   Specializarea: Economia și gestiunea producției agroalimentare

Cursuri de perfecționare profesională:
   Managementul riscului și implementareasistemului de control intern managerial (2015)
   Control financiar preventiv (2014)
   Program perfecționare Audior intern (2013)
   Program perfecționare Auditor intern (2012)
   Dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul entităților publice (2011)
   Rolul auditului intern în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial (2011)
   Auditul intern în România. Noutăți și perspective (2009)
   Auditul intern: managementul riscului (2008)
   Rolul auditului intern în implementarea sistemului de control managerial (2008)
   Auditul intern în România (2007)
   Certificat ECDL Start Utilizare calculatoare (2007)
   Exercitarea activității de audit public intern și dezvoltarea controlului intern în instituțiile publice (2006)
   Auditul de regularitate și auditul de sistem de la instituțiile publice (2005)

Experiența profesională:
21.09.2021 – în curs
   DIRECTOR ECONOMIC
   Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca
   Organizarea și desfășurarea activităților din Direcția economică.

02.07.2001 – 20.09.2021
   ECONOMIST / AUDITOR INTERN / ȘEF BIROU AUDIT PUBLIC INTERN

   Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

   Audit public intern
 

01.04.2020 – 01.10.2021

   AUDITOR INTERN

   Academia Română Filiala Cluj-Napoca

   Audit public intern

03.05.2016 – 01.04.2020

   AUDITOR INTERN

   Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj

   Audit public intern